1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Handbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 12
Handbjerg
7830 Vinderup

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 

Kirkeværge
Fjordbakken 9
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Kasserer
Øster Hjermvej 39
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Formand for valgbestyrelsen
Holstebrovej 43
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Menigt medlem
Strandvejen 34
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Handbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23055414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk