1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Handbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Kirkevej 12
Handbjerg
7830 Vinderup

Menigt medlem
Fjordparken 8
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Kirkeværge
Fjordbakken 9
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Kasserer
Øster Hjermvej 39
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Holstebrovej 43
Handbjerg
7830 Vinderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
 
 97440007

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Handbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23055414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk