Menighedsråd

Handbjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Handbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8835@SOGN.DK
CVR: 23055414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 12
Handbjerg
7830 Vinderup
Tlf: 20555373
Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Rydevej 7
Ryde
7830 Vinderup
Tlf: 97440007 eller 31252744
Kirkeværge
Ejnar Mikkelsens Vej 27
7500 Holstebro
Formand for valgbestyrelsen
Holstebrovej 43
Handbjerg
7830 Vinderup
Kasserer
Øster Hjermvej 39
Handbjerg
7830 Vinderup
Menigt medlem
Strandvejen 34
Handbjerg
7830 Vinderup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.