1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hammelev Sogns Menighedsråd

Formand
Skovgårdvej 13
Hammelev
6500 Vojens
 
 +45 23309543

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bøgevej 16
Hammelev
6500 Vojens
 

Kontaktperson
Jomfrugang 3
Styding
6500 Vojens
 
 22168652

Sekretær
Platanvej 27
Hammelev
6500 Vojens
 

Kirkeværge, Kasserer
Ladegårdvej 6
Ladegård
6500 Vojens
 

Menigt medlem
Hammelev Bygade 44
Hammelev
6500 Vojens
 

Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Hammelev Bygade 7
Hammelev
6500 Vojens
 
 74507112

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hammelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22511815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk