1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hals Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hyllensgade 4H
9370 Hals

Næstformand
Korsholm 101
9370 Hals
 

Kirkeværge
Sømærket 5
9370 Hals

Kontaktperson
Gl Skansevej 6
9370 Hals

Menigt medlem
Enebærvej 9
Bisnap
9370 Hals

Kasserer
Tingvej 2
9370 Hals
 

Menigt medlem
Ågårdsvej 11
9370 Hals
 

Menigt medlem
Østerled 32
9370 Hals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mølleageren 1
9400 Nørresundby
 
Telefon: 98252070 Hjemmeside: http://pastorpedersen.dk
Christian Roar Pedersen

Overensk. sognepræst
Kuskgårdsvej 3
9381 Sulsted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hals Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35791515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk