Menighedsråd

Hals Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hals Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8387@SOGN.DK
CVR: 35791515

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hyllensgade 4H
9370 Hals
Tlf: 51232049
Næstformand, Kontaktperson
Gl Skansevej 6
9370 Hals
Tlf: 61660951
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sømærket 5
9370 Hals
Tlf: 40414051
Menigt medlem
Enebærvej 9
Bisnap
9370 Hals
Tlf: 98252020
Kasserer
Tingvej 2
9370 Hals
Tlf: 50966991
Menigt medlem
Limfjordsvej 3
9370 Hals
Tlf: 30995855
Sekretær(Hals Kirke), Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Korsholm 99
9370 Hals
Tlf: 28746101
Sognepræst (kirkebogsfører)
Mølleageren 1
9400 Nørresundby
Telefon: 98252070 Hjemmeside: http://pastorpedersen.dk
Overensk. sognepræst
Østre Havnegade 52 8 mf
9000 Aalborg

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.