Menighedsråd

Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Halk-Grarup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8964@SOGN.DK
CVR-nummer: 70430312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Dalgårdsvej 34
Hejsager
6100 Haderslev
Tlf: 21205020
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hejsagerløkke 7
Hejsager
6100 Haderslev
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Teaterstien 19 2 12
6100 Haderslev
Tlf: 42571281
Kirkeværge
Småkærvej 40
Hejsager
6100 Haderslev
Tlf: 21203310
Kasserer
Halkløkke 30
Halk
6100 Haderslev
Tlf: 40902984
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lersig 2
Halk
6100 Haderslev
Tlf: 26361351
Menigt medlem
Tværbjerg 18
Halk
6100 Haderslev
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bankelvej 16
Halk
6100 Haderslev
Tlf: 74571195

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.