1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haderup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Falkevej 17
7540 Haderup
Britta Lunding Høj Andersen

Næstformand
Skovvænget 51
7540 Haderup
 
Trine Høgh Olesen

Menigt medlem
Karupvej 10
7540 Haderup
 
Karl Henrik Laursen

Kasserer
Øster Brødbækvej 4
Hvam
7500 Holstebro
Martin Haugaard Jensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Strandvejen 1
7451 Sunds
 
 30302866

Sognepræst
Stationsvej 15A, 1,
7451 Sunds
 
 30300882

Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
 
 51422010

Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
 
 51642310

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28055358
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk