Menighedsråd

Haderup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8837@SOGN.DK
CVR-nummer: 28055358

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Falkevej 17
7540 Haderup
Tlf: 2143 0180
Næstformand, Kirkeværge
Nørregade 28
7540 Haderup
Tlf: 9745 2527 / 4158 2527
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Falkevej 13
7540 Haderup
Tlf: 5130 2756
Menigt medlem
Tjørnevej 36
7540 Haderup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvej 15
7540 Haderup
Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
Tlf: 51642310
Fridag mandag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf: 51422010
Fridag Mandag
Sognepræst
Gilmoseparken 3
Tjørring
7400 Herning
Sognepræst
Jørgen Kroghs Vej 34
7430 Ikast
Tlf: 30242538
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.