Livets Begivenheder

Fødsel

Alle fødsler i Danmark registreres af sognepræsten/ kirkekontoret (undtagen i Sønderjylland).

Er I gift, sker fødselsregistreringen automatisk, idet fødestedet sender en tilbagemelding om fødslen til sognet. Her skal I som forældre ikke foretage jer yderligere.

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal man indsende en omsorgs- og ansvarserklæring til sognet senest 28 dage efter fødslen. En vejledning bliver sendt til moderens eBoks. Overskrider man denne tidsfrist, vil faderskabssagen blive overdraget til Familieretshuset til behandling.

I skal selv udfylde en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk med jeres MitID/NemID.

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Dette foregår enten ved at barnet bliver døbt eller digitalt via www.borger.dk

Dåb

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten, som aftaler tidspunktet for dåben med jer.

Inden dåben mødes forældre og præsten i kirken til en samtale. I forbindelse med dåben skal forældrene vælge mellem to og fem fadder, som dels har opgaven af at være vidner og hjælpe barnet med at lære om kristendommen.

Angående Lørdagsbarnedåb: Det er menighedsrådenes holdning, at en dåb hører til ved en almindelig søndagsgudstjeneste, idet dåben er en indlemmelse i den kristne menigheds fællesskab. Dåb er en festlig begivenhed, og i søndagens gudstjeneste medvirker den til at styrke sammenholdet i de små sogne.

Dåb kan naturligvis altid finde sted i forbindelse med en vielse.

Vielse

Når et par ønsker at blive gift, kan de rette henvendelse til præsten for at aftale tid og sted for brylluppet. Inden brylluppet mødes præst og det kommende brudepar til en samtale.

Inden et bryllup skal kordegnen på kirkekontoret i Sunds have en prøvelsesattest, som man får ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk med MitID/NemID. Prøvelsesattesten må maksimalt være fire måneder gammel ved vielsen. I skal også medbringe dåbs- eller navneattester på både brud og brudgom samt navn og adresse på 2 vidner, som er tilstede ved vielsen.

For at blive viet i Folkekirken, skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken.

Begravelse

Hvad gør vi, når vi skal have begravelse eller bisættelse?

Ring til præsten for at aftale tid og sted for handlingen, samt en tid til en samtale.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Når den afdøde skal begraves i kisten umiddelbart efter den kirkelige handling, kaldes det en jordfæstelse. Ved en begravelse foretages jordpåkastelsen ude ved graven.

Når den afdøde skal brændes, kalder man det en bisættelse. Ved en bisættelse foretages jordpåkastelsen inde i kirken. Efter den kirkelige handling bæres kisten ud til rustvognen, og man tager afsked med afdøde, inden vognen kører væk. Efter et stykke tid vil urnen med afdødes aske være klar til nedsættelse på kirkegården. Man kan selv vælge, om man vil være med ved urnenedsættelsen, eller om man vil overlade det til graveren. En præst kan efter ønske fra de pårørende medvirke til urnenedsættelse.

Samtale med Præsten

Hvis du har brug for et menneske at snakke med, kan du kontakte præsten.

Du behøver ikke være særligt religiøs eller komme ofte i kirken, for at henvende dig. Alle har lov til at henvende sig til deres sognepræst, uanset om samtalen handler om kristendommen eller noget af det som sker udenfor kirkedøren.

Præsten har 100% tavhedspligt, det gælder overfor alle, også overfor andre præster og overfor sin over-ordnede. Derfor kan du altid stole på, at fortrolige ord, der er sagt i en samtale med præsten, ikke videregives. Man kan således helt anonymt henvende sig til præsten.

Du kan også kontakte Skt. Nicolai-tjenesten. Alle de frivillige medarbejdere, der arbejder for Skt. Nicolai-tjenesten, har tavshedspligt, og flere af dem er præster.

Det kan også hjælpe at gå i kirke. Kirken er stedet, hvor det hele drejer sig om Gud, og Gud - Menneskeforholdet. og derfor kan man her opleve, at man får et nyt perspektiv på tilværelsen ved at komme i kirke og høre evangeliet, synge med på salmerne, bede og fordybe sig i rummets stilhed og harmoni.

Genvej til Sct Nicolai tjenesten

www.sctnicolaitjenesten.dk