1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Livets Begivenheder

Fødsel

Barnet skal inden for de første seks måneder døbes eller navngives på kommunen.

Hvis forældrene er gift, indberettes barnets far automatisk

Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal en omsorgs- og ansvarserklæring udflydes. Den findes på www.personregistrering.dk under fødsel. Erklæring skal udfyldes og afleveres senest 14 dage efter fødslen. Ansvars- og omsorgserklæringen skal sendes til:

Kirkekontoret for Sunds-Haderup-Feldborg-Grove-Simmelkær-Ilskov pastorat

Kordegn

Erik Filip Andreasen

Nørrevang 45

7451 Sunds

Genvej til Personregistrering

www.personregistrering.dk

Dåb

Når I som forældre ønsker at få jeres barn døbt, skal I henvende jer til sognepræsten, som aftaler tidspunktet for dåben med jer.

Inden dåben mødes forældre og præsten i kirken til en samtale. I forbindelse med dåben skal forældrene vælge mellem to og fem fadder, som dels har opgaven af at være vidner og hjælpe barnet med at lære om kristendommen.

Angående Lørdagsbarnedåb: Det er menighedsrådenes holdning, at en dåb hører til ved en almindelig søndagsgudstjeneste, idet dåben er en indlemmelse i den kristne menigheds fællesskab. Dåb er en festlig begivenhed, og i søndagens gudstjeneste medvirker den til at styrke sammenholdet i de små sogne.

Dåb kan naturligvis altid finde sted i forbindelse med en vielse.

Vielse

Når et par ønsker at blive gift, kan de rette henvendelse til præsten for at aftale tid og sted for brylluppet. Inden brylluppet mødes præst og det kommende brudepar til en samtale.

Inden et bryllup, skal kordegnen på Kirkekontoret have prøvelsesattest (som tidligst må laves fire måneder før brylluppet) samt dåbs- eller navneattester på både brud og brudgom. I skal også medbringe navn og adresse på 2 vidner, som er tilstede ved vielsen, samt erklæringer vedrørende eventuelt navneskifte.

For at blive viet i Folkekirken, skal mindst én af parterne være medlem af Folkekirken

Begravelse

Hvad gør vi, når vi skal have begravelse eller bisættelse?

Ring til præsten for at aftale tid og sted for handlingen, samt en tid til en samtale.

Hvad er forskellen på begravelse og bisættelse?

Når den afdøde skal begraves i kisten umiddelbart efter den kirkelige handling, kaldes det en jordfæstelse. Ved en begravelse foretages jordpåkastelsen ude ved graven.

Når den afdøde skal brændes, kalder man det en bisættelse. Ved en bisættelse foretages jordpåkastelsen inde i kirken. Efter den kirkelige handling bæres kisten ud til rustvognen, og man tager afsked med afdøde, inden vognen kører væk. Efter et stykke tid vil urnen med afdødes aske være klar til nedsættelse på kirkegården. Man kan selv vælge, om man vil være med ved urnenedsættelsen, eller om man vil overlade det til graveren. En præst kan efter ønske fra de pårørende medvirke til urnenedsættelse.

Samtale med Præsten

Hvis du har brug for et menneske at snakke med, kan du kontakte præsten.

Du behøver ikke være særligt religiøs eller komme ofte i kirken, for at henvende dig. Alle har lov til at henvende sig til deres sognepræst, uanset om samtalen handler om kristendommen eller noget af det som sker udenfor kirkedøren.

Præsten har 100% tavhedspligt, det gælder overfor alle, også overfor andre præster og overfor sin over-ordnede. Derfor kan du altid stole på, at fortrolige ord, der er sagt i en samtale med præsten, ikke videregives. Man kan således helt anonymt henvende sig til præsten.

Du kan også kontakte Skt. Nicolai-tjenesten. Alle de frivillige medarbejdere, der arbejder for Skt. Nicolai-tjenesten, har tavshedspligt, og flere af dem er præster.

Det kan også hjælpe at gå i kirke. Kirken er stedet, hvor det hele drejer sig om Gud, og Gud - Menneskeforholdet. og derfor kan man her opleve, at man får et nyt perspektiv på tilværelsen ved at komme i kirke og høre evangeliet, synge med på salmerne, bede og fordybe sig i rummets stilhed og harmoni.

Genvej til Sct Nicolai tjenesten

www.sctnicolaitjenesten.dk