1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

Formand
Jens Johannsens Vej 4A
6100 Haderslev

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Højgårdhave 6
6100 Haderslev
 

Kirkeværge
Vendekobbel 14
6100 Haderslev
 

Kasserer
Aastrupvej 54
6100 Haderslev
 

Kontaktperson
Solvang 23
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Hægersgade 10
6100 Haderslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Odinsvej 26
6100 Haderslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Varbergvej 71 4 tv
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Grubesvej 45
Kelstrup
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Chr.Feld Landevej 61
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Sønderhaven 8
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Gammel Brandvej 2 1 tv
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Aastrupvej 40
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Holger Drachmanns V 3
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Kongevej 91B
6100 Haderslev
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Præstegade 20
6100 Haderslev
 
 74522713

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Aastrupvej 76
6100 Haderslev
 
 74523945

Sognepræst
Aarøsundvej 57
6100 Haderslev

Sognepræst
Klostervænget 1
6100 Haderslev
 
 74523655

Sognepræst
Domkirkepladsen 3
6100 Haderslev

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58016128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk