Menighedsråd

Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9326@SOGN.DK
CVR: 19567214

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Bakken 34
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
Næstformand
Fælled Alle 3
Ramsing
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Sønder Alle 25
Håsum
7860 Spøttrup
Sekretær
Holmgård Alle 2
Ramsing
7860 Spøttrup
Kasserer
Holstebrovej 408
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Brøndum Kirkevej 9
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
Kontaktperson
Lien 10
Hvidbjerg
7860 Spøttrup
Kirkeværge
Nørre Ramsingvej 7
Ramsing
7860 Spøttrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fjordvej 90
Grættrup
7870 Roslev
Tlf: 97561044
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.