1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Møllergyden 7
Jordløse
5683 Haarby
 
 47720201/25780201

Næstformand, Kasserer
Møllergyden 3
Jordløse
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Landevejen 12
Jordløse
5683 Haarby
 

Sekretær
Bygaden 52
Håstrup
5600 Faaborg
 

Kontaktperson
Bygaden 60
Håstrup
5600 Faaborg
 

Bygningssagkyndig
Bygaden 52
Håstrup
5600 Faaborg
 

Kirkeværge
Trunderupvej 52
5683 Haarby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Radbyvej 26
Håstrup
5600 Faaborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Landevejen 24
Jordløse
5683 Haarby
 
 64731088
Alle hverdage 9-15, undtagen mandag og fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34677263
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk