1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hårslev Sogns Menighedsråd

Formand
Møllegyden 19
Ejlskov
5471 Søndersø
 

Næstformand
Skovsgårdevej 8
Skovsgårde
5471 Søndersø
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Rugårdsvej 948
Skovsgårde
5471 Søndersø

Kasserer
Svelvikparken 17A
5400 Bogense

Sekretær
Ejlskovvej 58
Ejlskov
5471 Søndersø
 

Menigt medlem
Møllegyden 9
Ejlskov
5471 Søndersø

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvænget 4
5471 Søndersø
 
 64831170
Nana Hauge

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hårslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58546410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk