Menighedsråd

Hårlev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hårlev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7544@SOGN.DK
CVR: 21470813

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev
Tlf: 30136241
Næstformand
Plantagevej 6
4652 Hårlev
Tlf: 22160611
Menigt medlem
Bjergagervej 1
4652 Hårlev
Tlf: 22815484
Kirkeværge, Kasserer
Lundevej 18
Lille Linde
4652 Hårlev
Tlf: 61762847
Kontaktperson
Agersøvej 10
4652 Hårlev
Tlf: 40352141
Sekretær
Plantagevej 6
4652 Hårlev
Menigt medlem
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev
Tlf: 22595460
kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
Tlf: 56286058
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.