1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hårlev Sogns Menighedsråd

Formand
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Næstformand
Plantagevej 6
4652 Hårlev

Menigt medlem
Bjergagervej 1
4652 Hårlev

Kirkeværge, Kasserer
Lundevej 18
Lille Linde
4652 Hårlev

Kontaktperson
Agersøvej 10
4652 Hårlev

Sekretær
Plantagevej 6
4652 Hårlev
 

Menigt medlem
Toftegårdsvej 8
4652 Hårlev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
 
 56286058
bedst mellem 10 og 11, tirsdag til fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hårlev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21470813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk