1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

Formand
Ny Holstedvej 34
4700 Næstved
Rikke Havn Clemmensen

Næstformand
Gunderslevvej 17
Gunderslevholm
4160 Herlufmagle
 
Claus Johan Thomas de Neergaard

Kontaktperson
Trælløsevej 65
Skelby
4160 Herlufmagle
 
Helle Bibi Christensen

Formand for valgbestyrelsen
Buen 15 st
Skelby
4160 Herlufmagle
 
Stina Thorsteen Madsen

Kasserer
Ladbyvej 5
Holløse
4700 Næstved
 
 42630022
Lis Holm Pedersen

Kirkeværge - ikke medlem, Kirkeværge - ikke medlem
 
 21757051
Lars Hybholt

Menigt medlem
Fensmarkvej 38
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Langkærgårdsvej 8
Trælløse
4160 Herlufmagle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstestræde 6
Skelby
4160 Herlufmagle
 
 55450069
Alle dage, undtagen mandag
Rikke Milan Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52028612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk