Menighedsråd

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Skelby-Gunderslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7518@SOGN.DK
CVR-nummer: 52028612

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gunderslevlillevej 3
4250 Fuglebjerg
Tlf: 40590122
Næstformand
Gunderslevvej 17
Gunderslevholm
4160 Herlufmagle
Kasserer
Trælløsevej 65
Skelby
4160 Herlufmagle
Kontaktperson
Buen 15 st
Skelby
4160 Herlufmagle
Formand for valgbestyrelsen
Langkærgårdsvej 8
Trælløse
4160 Herlufmagle
Medlem af valgbestyrelsen
Gunderslevlillevej 7
4250 Fuglebjerg
Medlem af valgbestyrelsen
Trælløse Bygade 10
Trælløse
4160 Herlufmagle
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstestræde 6
Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf: 55450069
Alle dage, undtagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.