1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudbjerg-Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Galdbjergvej 12
5884 Gudme
 

Kirkeværge
Kirkevej 34
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Kirkeværge
Søndergade 30
5884 Gudme
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tøjsmosevej 4
5883 Oure
 

Sekretær
Vestergade 8
5884 Gudme
 

Medlem af valgbestyrelsen
Præstemarken 24
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Menigt medlem
Ørbækvej 311
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Menigt medlem
Langholmsvej 12
Lakkendrup
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Menigt medlem
Skelmosevej 16
5884 Gudme
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderballevej 10
5892 Gudbjerg Sydfyn
 
 23399962

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudbjerg-Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58411728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk