1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudbjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Byvej 63
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Næstformand, Kontaktperson
Præstemarken 22C
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Byvej 58
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Kasserer
Ellerup Bygade 1
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Menigt medlem
Præstemarken 43
5892 Gudbjerg Sydfyn
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderballevej 10
5892 Gudbjerg Sydfyn
 
 23399962

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23881314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk