Menighedsråd

Gudbjerg-Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gudbjerg-Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7723@SOGN.DK
CVR-nummer: 58411728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tøjsmosevej 4
5883 Oure
Næstformand
Ørbækvej 311
5892 Gudbjerg Sydfyn
Menigt medlem
Husmandsalleen 20
5884 Gudme
Kasserer
Teglværksvej 20
5892 Gudbjerg Sydfyn
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Præstemarken 24
5892 Gudbjerg Sydfyn
Menigt medlem
Langholmsvej 12
Lakkendrup
5892 Gudbjerg Sydfyn
Menigt medlem
Skelmosevej 16
5884 Gudme
Kirkeværge
Søndergade 30
5884 Gudme
Kontaktperson
Vestergade 8
5884 Gudme
Sognepræst (kirkebogsfører)
Højensvej 169
Egense
5700 Svendborg
Tlf: 20418587

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.