Menighedsråd

Grove Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grove Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8838@SOGN.DK
CVR: 49259115

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Natovej 4
Grove
7540 Haderup
Tlf: 2963 9436
Næstformand, Kontaktperson
Herningvej 80
Vistorp
7540 Haderup
Tlf: 2085 5865
Kasserer
Grovevej 22
Grove
7540 Haderup
Tlf: 4054 3864
Kirkeværge
Pilhusevej 9
Grove
7540 Haderup
Tlf: 2325 6077
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Grovevej 15
Vistorp
7540 Haderup
Tlf: 3095 0955
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nordmarken 8
7451 Sunds
Tlf: 21279802
Sognepræst
Kirkekontoret
Nørrevang 45
7451 Sunds
Tlf: 21308029
Sognepræst
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf: 51422010
Overenskomstansat sognepræst
Barslundvej 14
Mejrup
7500 Holstebro
Tlf: 51642310

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.