1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grønnevang Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Postmosen 62
3400 Hillerød
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Zahlmannsvænget 12
3400 Hillerød

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Sporemagervej 10
3400 Hillerød
 

Kasserer
Langevang 5A
3400 Hillerød
 

Sekretær
Birkehaven 5
3400 Hillerød
 

Kontaktperson
Elmegårdsalle 81
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Askevangen 54
3450 Allerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tolvkarlevej 16
3400 Hillerød
 
 51155349

Overenskomstansat sognepræst
 
 23707867
Bedst tirsdag-torsdag 11.30 - 12.30

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grønnevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14223770
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk