Menighedsråd

Grønnevang Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grønnevang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9154@SOGN.DK
CVR-nummer: 14223770

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Postmosen 62
3400 Hillerød
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Zahlmannsvænget 12
3400 Hillerød
Tlf: 40259884
19-22
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Sporemagervej 10
3400 Hillerød
Kontaktperson
Elmegårdsalle 81
3400 Hillerød
Kasserer
Langevang 5A
3400 Hillerød
Sekretær
Birkehaven 5
3400 Hillerød
Menigt medlem
Askevangen 54
3450 Allerød
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tolvkarlevej 16
3400 Hillerød
Tlf: 51155349
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 23707867
Bedst tirsdag-torsdag 11.30 - 12.30

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.