1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grønholt Sogns Menighedsråd

Formand
Hasselvej 4
Sørup
3480 Fredensborg
 

Næstformand
Grønholtvangen 32
Grønholt
3480 Fredensborg
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Grønholtvej 50
Grønholt
3480 Fredensborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Maglegårdsvej 233
3480 Fredensborg
 

Menigt medlem
Parken 19 st tv
3480 Fredensborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Asminderødgade 48
3480 Fredensborg
 
 29103050
Mandag er fridag

Sognepræst
Præstemosevej 40
Grønholt
3480 Fredensborg
 
 28260945
Mandag er fridag

Overenskomstansat sognepræst
Kirkevangen 51
Asminderød
3480 Fredensborg
 
 60633494
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grønholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40759816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk