Menighedsråd

Asminderød-Grønholt Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Asminderød-Grønholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9334@SOGN.DK
CVR: 40769218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hasselvej 4
Sørup
3480 Fredensborg
Næstformand
Asminderødhave 1
3480 Fredensborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bladhusene 31
Asminderød
3480 Fredensborg
Medlem af valgbestyrelsen
Kirkeleddet 158
Båstrup
3480 Fredensborg
Kirkeværge, Kontaktperson
Slottet 2
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Nørredamsvej 62
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Maglegårdsvej 233
3480 Fredensborg
Kasserer
Frederiksyndestvej 9
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Dannevang 250B
Båstrup
3480 Fredensborg
Medlem af valgbestyrelsen
Kongevejen 28
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Båstrupvej 317
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Lillevangsvej 250
Båstrup
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Asminderødhave 26
3480 Fredensborg
Formand for valgbestyrelsen
Toeltvej 6
Langerød
3480 Fredensborg
Sognepræst, Født medlem
Asminderødgade 48
3480 Fredensborg
Tlf: 60633494
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 23113016

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.