Menighedsråd

Grønholt Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grønholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7445@SOGN.DK
CVR-nummer: 40759816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hasselvej 4
Sørup
3480 Fredensborg
Næstformand
Grønholtvangen 32
Grønholt
3480 Fredensborg
Menigt medlem
Parken 19 st tv
3480 Fredensborg
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Maglegårdsvej 233
3480 Fredensborg
Kirkeværge, Kontaktperson
Grønholtvej 50
Grønholt
3480 Fredensborg
Sognepræst
Nørredamsvej 45
3480 Fredensborg
Tlf: 22184947
Sognepræst
Asminderødgade 48
3480 Fredensborg
Tlf: 60633494
Mandag er fridag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstemosevej 40
Grønholt
3480 Fredensborg
Tlf: 28260945
Mandag er fridag
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.