Menighedsråd

Grøndals Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grøndals Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7060@SOGN.DK
CVR: 21524212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hillerødgade 204
2400 København NV
Næstformand, Kontaktperson
Hulgårdsvej 8A
2400 København NV
Kirkeværge
Fordresgårdvej 26
2400 København NV
Formand for valgbestyrelsen
Hvidkildevej 93
2400 København NV
Medlem af valgbestyrelsen
Himmerlandsvej 21 st th
2720 Vanløse
Medlem af valgbestyrelsen
Kærbyvej 132A
2610 Rødovre
Menigt medlem
Tyttebærvej 5
2400 København NV
Kasserer
Slåenvej 2
2400 København NV
Menigt medlem
Limfjordsvej 54 st
2720 Vanløse
Menigt medlem
Bjørnevej 6
2610 Rødovre
Sognepræst (kirkebogsfører)
Æblevej 8
2400 København NV
Tlf: 30330737
Træffes bedst formiddage Mandag fri
Sognepræst
Grøndalskirken
Hulgårdsvej 2
2400 København NV
Tlf: 40 41 29 48
Sognepræst
Grøndalskirken
Hulgårdsvej 2
2400 København NV
Tlf: 20 48 52 20
Fredag fri. Ingen faste træffetider!

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.