1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grønbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kanalen 6
8643 Ans By
 

Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Søbakken 2
Iller
8643 Ans By
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skovsborgvej 6
Skovsborg
8620 Kjellerup
 

Kontaktperson
Ans Søpark 38 1 tv
8643 Ans By
 

Menigt medlem
Tange Søvej 77
8840 Rødkærsbro
 

Menigt medlem
Hedevej 10
Iller
8643 Ans By
 

Menigt medlem
Østre Langgade 2B
8643 Ans By
 

Kirkeværge - ikke medlem
Tange Søvej 77
8840 Rødkærsbro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Finderupsvej 3
Grønbæk
8643 Ans By
 
 86870105

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grønbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22663119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk