Menighedsråd

Grønbæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grønbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8596@SOGN.DK
CVR: 22663119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kanalen 6
8643 Ans By
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Søbakken 2
Iller
8643 Ans By
Kontaktperson
Ans Søpark 38 1 tv
8643 Ans By
Menigt medlem
Tange Søvej 77
8840 Rødkærsbro
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skovsborgvej 6
Skovsborg
8620 Kjellerup
Menigt medlem
Hedevej 10
Iller
8643 Ans By
Menigt medlem
Østre Langgade 2B
8643 Ans By
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Finderupsvej 3
Grønbæk
8643 Ans By
Tlf: 86870105

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.