Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2024

Information om menighedsrådsvalget 2024

I 2024 er der valg til menighedsrådet. 

Vigtige datoer: 

14. maj 2024: Orienteringsmøde. 

På orienteringsmødet vil dit lokale menighedsråd fortælle om hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen hvor det nye menighedsråd skal vælges. 

17. september 2024: Valgforsamling

På valgforsamling kan du enten selv stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 1. december 2024

Dagsorden til orienteringsmøde 14. maj kl. 18.30 i Grimstrup Konfirmandstue, Grimstrup Hovedvej 20, 6818 Årre

Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.

Dagsorden

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.