Menighedsråd

Grimstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grimstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8912@SOGN.DK
CVR: 66625818

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig
Vesterled 28
Grimstrup
6818 Årre
Tlf: 75191361 / 40161407
Næstformand
Cederkrattet 5 st 1
6705 Esbjerg Ø
Kirkeværge, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Digevej 6
Grimstrup
6818 Årre
Tlf: 29445380
Menigt medlem
Ravnsøvej 15
Grimstrup
6818 Årre
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Midtgårdsvej 11
Roust
6818 Årre
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Grimstrup Hovedvej 20
Grimstrup
6818 Årre
Tlf: 75191090
mbl: 40277390 Præsten træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.