1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grene Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Plougslundvej 149
7190 Billund

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderkær 240
7190 Billund

Kirkeværge
Rosengården 4 st tv
7190 Billund
 
 40 15 08 09

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Mølleparken 326
7190 Billund

Menigt medlem
Rosengården 4 st th
7190 Billund

Menigt medlem
Grenevej 31
7190 Billund

Kasserer
Annexvej 2A
7190 Billund

Menigt medlem
Søndermarksvej 215
7190 Billund
 
 25 43 88 48

Menigt medlem
Toften 1
7190 Billund

Menigt medlem
Brunbjergvej 3
7190 Billund

Sognepræst
Krogagergårdvej 27
Krogager Mk
7200 Grindsted
 
Træffes bedst efter aftale, dog ikke mandag

Provst (kirkebogsfører)
Skovparken 112
7190 Billund
 
 75331044
Træffes bedst efter aftale, dog ikke fredag

Sognepræst
Kirkekontoret
Hans Jensensvej 4
7190 Billund
 
 40 19 90 22
Træffes bedst efter aftale, dog ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grene Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66699218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk