Menighedsråd

Grejs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grejs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7898@SOGN.DK
CVR-nummer: 40070419

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Sønder Bygade 5
Grejs
7100 Vejle
Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Hovgårdsvej 71
Grejs
7100 Vejle
Kasserer
Vesterbakken 1
Grejs
7100 Vejle
Medlem af valgbestyrelsen
Dupontsvej 6
7100 Vejle
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Tofteager 3
Grejs
7100 Vejle
Kirkeværge
Havrebakken 15
Grejs
7100 Vejle
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebyvej 62
7100 Vejle
Tlf: 20824832

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.