1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dagsordener til menighedsrådsmøder

Dagsorden til menighedsrådsmøde 15.12.2020

Dagsorden, Menighedsrådsmøde den 15. december 2020

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Gennemgang af referat fra konstituerende møde

3. Konstituering og adgange – har alle adgang til DAP?

4. Gennemgang og evt. ændringer i forretningsorden for Menighedsrådet, samt vedtægter

for kasserer, kontaktperson, kirkeværge og sekretær.

5. Medarbejderfaciliteter – orientering og evt. beslutning

6. Det nye orgel – orientering og evt. beslutning

7. Kirkedøren – gennemgang af tilbud og beslutning

8. Juleaften – skal der alligevel være tilmelding grundet corona-situationen, beslutning

9. Nyt fra præsten

10. Nyt fra kassereren

11. Nyt fra kontaktperson

12. Nyt fra kirkeværgen

13. Nyt fra formanden/næstformanden

14. Medlem til GK - beslutning

15. Alarm og måtter – orientering og evt. beslutning

16. Området bagerst i kirken – debat og evt. beslutning

17. Datoer for MR-møder i 2021

18. Sammenlægning af gravsteder - beslutning

19. Menighedsrådsblad til ansatte - beslutning

20. Banktjek

21. Personalepunkt – lukket

22. Punkter til næste dagsorden

23. Eventuelt