1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2018 i Grejs

Den 18. september 2018 blev der afholdt et offentligt orienteringsmøde i Grejs Sogn. Her blev der orienteret om menighedsrådets arbejde siden valget i 2016 og om kommende opgaver.

 

Kirkeministeren og formanden for Landsforeningen af Menighedsråd har med et brev til de menighedsråd, der skal have menighedsrådsvalg i 2018, opfordret til at de afholder et opstillingsmøde samtidig med orienteringsmødet, hvilket også blev afholdt.

 

Her blev der fundet 6 kandidater som opstiller til Grejs Menighedsråd samt 1 suppleant til den kommende funktionsperiode på 2 år.

 

Andre eventuelle kandidatlister kan tidligst indleveres til menighedsrådets valgbestyrelse (Anne Grethe Lauridsen, Enghaven 28, 7100 Grejs eller Poul Germann, Vestermarksvej 14, 7100 Grejs) tirsdag 25. september kl. 19.00. Kandidatlister skal senest være indleveret tirsdag 2. oktober kl. 19.00.

 

Antallet af kandidater på en liste kan være fra 1 og op til det dobbelte af det antal medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet. Kandidaterne skal skriftligt tilkendegive, at de er villige til at stille op. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere.