Menighedsråd

Gravlev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gravlev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8336@SOGN.DK
CVR: 20254319

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Brombærvej 21
9530 Støvring
Tlf: 20965069
Næstformand
Gartnervej 15
9530 Støvring
Menigt medlem
Gravlevvej 44
Gravlev
9520 Skørping
Formand for valgbestyrelsen
Fløevej 4
Borup
9530 Støvring
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Præstevej 67
Fløe
9530 Støvring
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sognepræst
Mosbæksalle 9
9530 Støvring
Overenskomstansat sognepræst
Stadion Alle 14 1 tv
9530 Støvring
Tlf: 30300882
Sognepræst
Tlf: 61223779

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.