Menighedsråd

Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Græse-Sigerslevvester Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7423@SOGN.DK
CVR: 15480718

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ullemosevej 2
Sigerslevvester
3600 Frederikssund
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Græse Bygade 3
Græse
3600 Frederikssund
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Møllestien 5
Store Rørbæk
3600 Frederikssund
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Græse Bygade 8D
Græse
3600 Frederikssund
Menigt medlem
Kildebakken 24
Græse Bakkeby
3600 Frederikssund
Menigt medlem
Baunegårdsvej 6A 2 tv
2820 Gentofte
Menigt medlem
Bakkehøjen 1 6
Græse Bakkeby
3600 Frederikssund
Sognepræst (kirkebogsfører)
Græse Bygade 25D
Græse
3600 Frederikssund
Tlf: 47313046

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.