1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

Formand
Trekanten 20
Gørslev
4100 Ringsted
 

Næstformand
Tjørnedalsvej 28
Slimminge
4100 Ringsted
 

Kirkeværge(Gørslev Kirke)
Trekanten 8
Gørslev
4100 Ringsted
 

Kirkeværge(Vollerslev Kirke)
Turøvej 38
Vollerslev
4100 Ringsted
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mikkelborgvej 6
Nyvang
4100 Ringsted
 

Kontaktperson
Tjørnedalsvej 29
Slimminge
4100 Ringsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogen 6
4632 Bjæverskov
 
 92435002

Sognepræst
 
 23302282

Overenskomstansat sognepræst
Lidemarksvej 77
4632 Bjæverskov
 
Efter aftale Mobil: 23303121 Fredag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10317312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk