Menighedsråd

Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7539@SOGN.DK
CVR: 10317312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær
Trekanten 20
Gørslev
4100 Ringsted
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Turøvej 38
Vollerslev
4100 Ringsted
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Trekanten 8
Gørslev
4100 Ringsted
Kontaktperson
Ternesøparken 41
Terslev
4690 Haslev
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Giesegårdvej 110
Gørslev
4100 Ringsted
Menigt medlem
Tjørnedalsvej 28
Slimminge
4100 Ringsted
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 21804055
Sognepræst (kirkebogsfører)
Krogen 6
4632 Bjæverskov
Tlf: 92435002
Sognepræst
Tlf: 23302282

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.