Menighedsråd

Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Strø-Gørløse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7405@SOGN.DK
CVR: 59497812

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Strøbjergvej 10B
Sigerslevø
3600 Frederikssund
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Gørløseparken 48
3330 Gørløse
Kirkeværge
Amalievej 9
3330 Gørløse
Kirkeværge, Kasserer
Lille Havelsevej 130
3310 Ølsted
Sekretær
Solvej 50
3330 Gørløse
Menigt medlem
Månevænget 2
3320 Skævinge
Menigt medlem
Strøvej 56
Strø
3320 Skævinge
Menigt medlem
Anemonevej 2
3330 Gørløse
Menigt medlem
Gørløseparken 1
3330 Gørløse
Menigt medlem
Akelejevej 11
3310 Ølsted
Menigt medlem
Strøvej 57
Strø
3320 Skævinge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Strøvej 56
Strø
3320 Skævinge
Tlf: 20158108
Træffes dagligt undtagen mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.