1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Glostrup Sogns Menighedsråd

Formand
Rødkælkevej 268
2600 Glostrup
Tommy Tinggaard Rosthøj Carlsen

Næstformand
Sofiehaven 3 st th
2600 Glostrup
 
Carl-Erik Denning

Kirkeværge
Granskoven 19
2600 Glostrup
 
Svend-Erik Reeløv-Pedersen

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkebjerg Parkvej 2D 5 2
2600 Glostrup
 
Benny Strømberg Klitbo

Sekretær
Lunddalsvej 25
2600 Glostrup
 
Marie Nygaard Nielsen

Kontaktperson
Sydvestvej 26
2600 Glostrup
 
Anna Maria Skovby Enemark

Menigt medlem
Rytmevej 5A
2730 Herlev
 
Flemming Moegreen Ibsen

Menigt medlem
Glentevej 57,st tv
2600 Glostrup
 
Lizzy Malling Sørensen

Menigt medlem
Rødkælkevej 122
2600 Glostrup
 
Jette Skovgaard

Menigt medlem
Solvangsvej 48
2600 Glostrup
 
Anne Martinne T Christensen

Menigt medlem
Naurvej 12
Undløse
4340 Tølløse
Anne-Mette Faurholdt

Medlem af valgbestyrelsen
Sportsvej 62 2 209
2600 Glostrup
Kenneth Lange

Formand for valgbestyrelsen
Nordre Ringvej 16 2 th
2600 Glostrup
 
Annette Enegård Thomsen

Menigt medlem
Ejbydalsvej 152
2600 Glostrup
 
Angelica Brunk Lund

Menigt medlem
Byskoven 24
2600 Glostrup
 
Maj-Lis Sirkka Jørgensen

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kochsvej 11
2600 Glostrup
 
 26202404
mandag fri
Esper Silkjær

Sognepræst
 
 61222654
mandag fri
Dorte Thomsen

Sognepræst
Ravnsbjerggårdsvej 181
3480 Fredensborg
 
 61622402
mandag fri. Vikar for sognepræst Elisabeth Arendt i dennes orlov.
Kirsten Søgaard Kjær

Sognepræst
 
 29136343
mandag fri. Orlov til den 31. august 2021. Kirsten Søgaard Kjær er vikar.
Elisabeth Arendt

Sognepræst
 
 61222654

Sognepræst
Ejbydalsvej 61
2600 Glostrup
 
 61553275
mandag fri
Malene Højen Lundqvist

Overenskomstansat sognepræst
 
 92434167
Elias Engberg la Cour

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Glostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64925210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk