Menighedsråd

Glostrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Glostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7147@SOGN.DK
CVR: 64925210

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirkebjerg Parkvej 2D 5 2
2600 Glostrup
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Nordre Ringvej 16 2 th
2600 Glostrup
Kirkeværge
Granskoven 19
2600 Glostrup
Menigt medlem
Lunddalsvej 25
2600 Glostrup
Kontaktperson
Sydvestvej 26
2600 Glostrup
Orlov
Rytmevej 5A
2730 Herlev
Menigt medlem
Nørre Alle 22
2600 Glostrup
Kasserer
Rypevænget 9
2600 Glostrup
Menigt medlem
Rødkælkevej 342
2600 Glostrup
Menigt medlem
Solvangsvej 48
2600 Glostrup
Menigt medlem
Gunnekær 68 st tv
2610 Rødovre
Menigt medlem
Solvangsvej 48
2600 Glostrup
Medlem af valgbestyrelsen
Sportsvej 62 2 209
2600 Glostrup
Tlf: 28 77 35 79
Sognepræst
Østervej 8
2600 Glostrup
Tlf: 21429947
Sognepræst (kirkebogsfører)
Byparkvej 100
2600 Glostrup
Tlf: 21281819
Mandag fri.
Sognepræst
Tlf: 30124089
Mandag fri.
Sognepræst
Tlf: 29136343
Mandag fri.
Sognepræst
Ejbydalsvej 61
2600 Glostrup
Tlf: 26234866
Mandag fri.
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 92434167
Mandag fri.
Sognepræst
telefonnr. 21429947 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.