1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skodsebøllevej 55
4983 Dannemare

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Langholmvej 18
4983 Dannemare
 

Menigt medlem
Klokkevangen 55
4983 Dannemare
 

Kontaktperson
Stenvadsvej 27
4983 Dannemare
 

Menigt medlem
Tillitsevej 48
4983 Dannemare
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Stenvadsvej 4
4983 Dannemare
 
 30585700

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67126513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk