Menighedsråd

Glim Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Glim Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7209@SOGN.DK
CVR-nummer: 33590415

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Helvigmaglevej 1
Glim
4000 Roskilde
Tlf: 21665417
Træffes bedst hverdage efter kl. 17
Næstformand, Kasserer
Gøderup Mosevej 5
Gøderup
4000 Roskilde
Menigt medlem
Ledreborg Alle 30A
4000 Roskilde
Kirkeværge
Lertoften 13
Øm
4000 Roskilde
Menigt medlem
Hovedvejen 49
Øm
4000 Roskilde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rorupvej 15
Rorup
4320 Lejre
Tlf: 21207137

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.