1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Glim Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Helvigmaglevej 1
Glim
4000 Roskilde
 
 21665417
Træffes bedst hverdage efter kl. 17

Næstformand, Kasserer
Gøderup Mosevej 5
Gøderup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ledreborg Alle 30A
4000 Roskilde
 

Kirkeværge
Lertoften 13
Øm
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Hovedvejen 49
Øm
4000 Roskilde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rorupvej 15
Rorup
4320 Lejre
 
 21207137

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Glim Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 33590415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk