Menighedsråd

Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8159@SOGN.DK
CVR: 25922719

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vesterled 10
Ramten
8586 Ørum Djurs
Tlf: 51902448
Næstformand
Tranehusevej 2
Tranehuse
8585 Glesborg
Kirkeværge
Torvet 6B 3 tv
8500 Grenaa
Tlf: 40624710
Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Glesborg Bygade 66
8585 Glesborg
Tlf: 61546858
Menigt medlem
Ågade 14
Fjellerup
8585 Glesborg
Kirkeværge(Fjellerup Kirke)
Strandvejen 12
Fjellerup
8585 Glesborg
Menigt medlem
Glesborg Bygade 93
8585 Glesborg
Menigt medlem
Paradiset 8 st
8585 Glesborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
Tlf: 40476995
Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
Tlf: 86331608
Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf: 20136135
Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
Tlf: 86334302

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.