1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Glenstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen

Næstformand, Kirkeværge
Glenstrup Søvej 27
Glenstrup
8990 Fårup

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Glenstrup Søvej 51
Glenstrup
8990 Fårup
 

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Kærvej 8
Egsmarklund
8400 Ebeltoft
 

Kasserer, Bygningssagkyndig
Glenstrup Søvej 28
Glenstrup
8990 Fårup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterlandsvej 11
Handest
8990 Fårup
 
 86452910/29403884

Menigt medlem
Vesterlandsvej 1
Handest
8990 Fårup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Glenstrup Søvej 51
Glenstrup
8990 Fårup
 
 86452273

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Glenstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27982115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk