1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Egelunden 3
Givskud
7323 Give

Næstformand, Sekretær
Hærvejen 167
Givskud
7323 Give

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergårdvej 25
Givskud
7323 Give

Formand for valgbestyrelsen
Gadbjergvej 11
7321 Gadbjerg

Medlem af valgbestyrelsen
Hærvejen 152
Givskud
7323 Give

Menigt medlem
Nørupvej 17
Rostrup
7321 Gadbjerg
 

Kontaktperson
Læsøvej 12
Tofthøj
7321 Gadbjerg
 

Menigt medlem
Refshaven 6
7321 Gadbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Søndergårdvej 16
Givskud
7323 Give
 
 75730010
Træfffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38250027
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk