1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Give-Vorslunde Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndervang 210
7323 Give
 

Næstformand
Poppelvej 3
7323 Give
 

Kirkeværge
Ndr. Donnerupvej 1
Ndr Donnerup
7323 Give
 

Kasserer
Ringparken 12
7323 Give

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højvang 6
7323 Give
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdvej 8
Lyngby
7323 Give
 

Menigt medlem
Grønborgparken 31
7323 Give
 

Menigt medlem
Øgelundvej 71
Øgelund
7323 Give
 

Menigt medlem
Solbakkevej 8
7323 Give
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sognehuset
Bøgetorvet 1
7323 Give
 
 23117804
Træffes ikke mandag.

Sognepræst
Jernbanegade 25
7323 Give
 
 23117904
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Give-Vorslunde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38661612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk