Menighedsråd

Give-Vorslunde Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Give-Vorslunde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7983@SOGN.DK
CVR-nummer: 38661612

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndervang 210
7323 Give
Næstformand
Poppelvej 3
7323 Give
Kasserer
Ringparken 12
7323 Give
Tlf: 51305755
Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdvej 8
Lyngby
7323 Give
Menigt medlem
Grønborgparken 31
7323 Give
Menigt medlem
Øgelundvej 71
Øgelund
7323 Give
Kirkeværge
Ndr. Donnerupvej 1
Ndr Donnerup
7323 Give
Menigt medlem
Solbakkevej 8
7323 Give
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højvang 6
7323 Give
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøgetorvet 1
7323 Give
Tlf: 40414851
Sognepræst
Præstevænget 1
7323 Give
Tlf: 23117804
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.