1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gislinge Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Adelers Alle 201
4532 Gislinge
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vibevej 14A
4532 Gislinge
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Henriettevej 23
4300 Holbæk
 

Sekretær
Elmegårdsvej 26
4532 Gislinge
 

Kontaktperson
Kirkevej 13
4532 Gislinge
 

Menigt medlem
Bymarken 14
4532 Gislinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1 B
4532 Gislinge
 
 59466706
Træffes efter aftale. Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gislinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 29060517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk