Menighedsråd

Gislinge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gislinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7295@SOGN.DK
CVR-nummer: 29060517

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Adelers Alle 201
4532 Gislinge
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vibevej 14A
4532 Gislinge
Menigt medlem
Bymarken 14
4532 Gislinge
Tlf: 61 72 11 11
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Konsul Beÿers Allé 34 1 mf
4300 Holbæk
Kontaktperson
Kirkevej 13
4532 Gislinge
Sekretær
Elmegårdsvej 26
4532 Gislinge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1 B
4532 Gislinge
Tlf: 59466706
Træffes efter aftale. Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.