Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2020

Medlemmer af Gislev-Ellested menighedsråd de næste 4 år

Valgt i Ellested sogn: Palle Nyborg, Ulla Sjøgren Jørgensen og

Jacob Kirkegaard Hansen. Der er ingen stedfortrædere i Ellested.

Valgt i Gislev sogn: Jonna Holmhus Sindberg, Dorit Skyggelund Schjødte,

Ann Sophia Bertelsen, Irene Solveig Nielsen og Louise Rie Vinge Godtfredsen.

Som stedfortrædere blev valgt Pia Koch Jørgensen, Birthe Bech Hansen og

Solveig Pedersen.

Hvis der er nogen, der ikke er tilfreds med de valgte kandidater, kan man hente en opstillingsliste hos Solveig Pedersen, Skelvænget 4, 5854 Gislev. Tid aftales på telefon 24419945.

Denne liste skal i udfyldt og underskrevet stand afleveres samme sted senest den 13.oktober 2020.

Såfremt der indleveres en sådan liste, bliver der afholdt valg den 17.november 2020

Er der klager i øvrigt over valghandlingen skal dette være biskoppen i hænde senest den 24.11.2020.